Megosztó: Miért veszélyesek a szekták?

Ártalmatlan kisközösségek? Buta vallásimádók? Majd úgyis abbahagyják? Megannyi reakció képzelhető el a szó kapcsán: szektás. Talán mindenkinek vannak tapasztalatai velük kapcsolatban, azt viszont talán nem mindenki tudja, milyen óriási veszélyt jelentenek az efféle csoportok.

szekta megosztó veszély vallás hit halál agymosás

Mi az a szekta?

A szekta gyakorlatilag egy olyan csoportosulás, legyen szó vallási, kulturális vagy politikai beállítottságról, ami egy nagy tömegek által elfogadott eszmével vagy eszmerendszerrel áll szemben. Manapság többnyire az uralkodó egyháztól elszakadt gyülekezeteket értjük, akik eltérő Biblia értelmezések nyomán alakítják ki saját tanításaikat. A szekták nem azonosak a vallási mozgalmakkal, ugyanis ezek a csoportok elvetik más vallás tanításait, szigorúan csak a saját dogmáik szerint élnek. A vallási vezető autonómiája megkérdőjelezhetetlen, tanításai nem elutasíthatók, tejhatalma pedig még akár a tagok öltözködési szokásaira is kiterjedhetnek. Magyarországon a Jehova tanúi, a Krisna-tudatú Hívők közössége, a Szcientológia Egyháza, a Hit gyülekezete, az adventisták, a mormonok, a pünkösdisták, a baptisták és egyéb Jézus szeretetéről elnevezett felekezetek minősülnek szektának. Céljuk, hogy kihasználják a népesség vallásellenes érzelmeit, és ezáltal a maguk oldalára csábítsa a bizonytalanokat, hogy azután általuk anyagi javakra tegyenek szert.

Miért működnek jól a szekták?

Minden szektának megvan a maga szabályrendszere, ám lényegük nagyjából ugyanaz, közösség összetartó erőit ugyanazon nyelven fogalmazza meg. Minden szekta igyekszik egyfajta belső világot teremteni, azaz mindenféle külső behatástól mentesíteni a tagjait. Ilyenkor a vezetőség megpróbálja távol tartani a tagokat minden olyan rokontól, baráttól, ismerőstől, akik nem osztják a szekta nézeteit. Céljuk ezzel az, hogy megkérdőjelezhetetlenné váljon az a tanítás, a gondolkodásból pedig kiirtsák a kritika legkisebb csíráját. Hogy az uralkodó nézetek könnyen terjedjenek a hívek közt, állandó ismétlésekkel nyomatékosítanak a vallási vezetők, tilalmaikat is állandóan visszamondatják a tagokkal. Szokás mondani, ha valaki sokszor elismétel valamit, azt el is hiszi. A szekták esetében pontosan ez a cél, a folyamatos ismételgetésnek nem más a célja, mint a fő gondolatok megerősítése, hogy azután a tagok feltétel nélkül tudjanak hinni bennük. Ha ez megtörtént, már könnyűszerrel irányíthatóvá válnak az emberek, nézeteiket a vallási vezetők kényük-kedvük szerint befolyásolhatják. A legjobb módszer, hogy tovább mélyítsék a szeparáció mértékét, hogyha két csoportja osztják az emberiséget. Vannak a jók, akik követik a szekta tanításait, életvitelük megegyezik az elvártakkal, és vannak a rosszak, akik megtagadják a tanokat. További sikeres módszer, mikor a tagokat téríteni küldik. Két legyet egy csapásra, hiszen egyszerre toborzási művelet folyik, másrészt az állandóan ismételgetett tanok lassacskán beivódik a tagokba, így az ismétlés folyamatának eredménye újbóli sikereket hozhat a vallási vezető számára.

Miben rejlik a szekták veszélye?

Egyértelműen a fokozatosságban. Mivel a növekvő elvárások spirálját alkalmazzák, így a tagok anélkül végeznek el egyre nagyobb és nagyobb feladatokat, hogy azt észrevennék. A szekták eleinte kis dolgokat követelnek, mint például áldozz minden héten egy órát a szabadidődből a vallásodra, majd ezek az apró dolgok egyre nagyobb követelésekké növik ki magukat. Mivel az első lépések ésszerűnek tűnnek, így később már nem lesz okunk megkérdőjelezni, vajon tényleg akarunk-e segíteni a szekta növekedésében. Gyakori eszköz a bűntudatkeltés, így sokan megkönnyebbülnek, ha vagyonukat a szektának adják, durvább esetben pedig szexuális szolgáltatást nyújtanak a vallási vezetőnek. De kik is ezek a vallási vezetők? Általában olyan karizmatikus, meghatározó személyiségek, akik hatást tudnak gyakorolni a gyengébbek felett. Bevett módszere a szektáknak, hogy a fő vallási vezetőkről mítoszt kreálnak. Jézushoz, Mózeshez, hovatovább Istenhez hasonlítják magukat, csodás életükről krónikák szólnak, a szekta tagjai pedig bármit megtennének, hogy részesülhessenek egy ilyen élő isten kegyéből. A veszély tehát abban rejlik, hogy egy ilyen vezető bármire rá tudja venni a tagokat. Általában ezt úgy érik el, hogy egy problémára összpontosítanak, például az emberiséget irányító bűnökre, a hanyatlásra, a szegénységre, a szekta tagjai pedig bármi áron megpróbálják felvenni a harcot az adott dolog ellen. Így történhetett például, hogy 1978. november 18-án 913 ember hajtott végre öngyilkosságot a Népek Temploma felekezettől. Vezetőjük Jim Jones, mentális betegségekkel küzdő, manipulatív személyiség volt. Céljai eleinte tiszták voltak, menedéket és élelmet ígért a gettókból szökni vágyóknak, elméje azonban hamar az őrületbe borult. Jones létrehozott egy várost a szekta tagjainak, akik a kialakuló terror ellenére sem szöktek el. Jones úgy vélte, hogy közössége tiszta maradjon, és a hatóság ne szólhasson bele az ügyeikbe, öngyilkosságot kell elkövetniük. A tagok önként ittak mérgezett italt, a szülők tudatosan ölték meg saját gyermekeiket, hogy aztán találkozhassanak a túlvilágon. Jonestown lakói érthetetlenül cselekedtek, hiszen a vallási vezető rendszeresen szexuálisan zaklatta a nőket és a gyerekeket, fizikai és lelki terrornak tette ki őket, aki pedig ellenállt, azt kegyetlenül megkínozta. Tagjai mégis szentül hittek a vezető józan ítélőképességében és abban, hogy minden egy jobb világ megteremtése érdekében zajlik.

szekta megosztó veszély vallás hit halál agymosás

Jelek, hogy valaki szekták bűvkörébe esett

Sokan nem veszik észre az intő jeleket, hiszen az adott családtag, barát, ismerős nagyon boldognak, feldobottnak tűnik az új közösségben, ám muszáj helyettük is józanul látnunk, és felismerni az esetleges veszélyeket.

1. Ha valaki képtelen nyugodt körülmények között vitázni az aktuális nézeteiről, elvakultan hangoztatja a betanultnak tűnő „igazságot”, képtelen meghallgatni a racionális érveket, csakis kizárólag a saját igazát véli valósnak. E jelenség minden szekta tagra igaz, valaki ugyan kevésbé agresszív, vannak azonban igen extrém esetek is, mikor az agymosáson átesett tag akár tettlegességig is fajul, ha nem érvényesül saját fekete-fehér látásmódja.

2. Megváltozik az öltözködése. Egyes szekták megkövetelik, hogy a nők szoknyában, fejkendőben, esetleg valamilyen más uniformisban járjanak, hiszen ennek pszichológiai háttere is segíti a közösséghez való tartozás gondolatát. A ruházkodásban beállt változás azonban nem mindig ennyire egyértelmű. A szekták előadásaira rendszerint kicsípi magát az ember, így aki felettébb sokat jár öltönyben, kosztümben bizonyos vallási előadásokra, az minden bizonnyal szekta üléseket látogat.

3. A függőség nagyon hamar megmutatkozik a tagok között. Állandó témájukat képezi a szektájuk, feszengenek, ha nem lehetnek a „családjuk” közt, állandó feszültségforrást jelent számukra, mikor nem érintkezhetnek valamilyen módon a vallásukkal. Szabadidejüket inkább a szekta tagokkal, semmint a valódi családdal töltik, minden idejüket felemészti a szekta iránti elköteleződés.

4. A szektatagok nemigen akarnak más vallás képviselőivel kommunikálni, hiszen attól tartanak, üdvösségüket elveszítik azáltal, hogy bűnös vagy világi emberekkel lépnek kapcsolatba. A szekták vezetői komoly szankciókat vezethetnek be, ha mégis ellenkeznének a tagok, ezért mindig igyekeznek a minimumra szorítkozni a bűnös emberekkel való kommunikáció terén.

Mit lehet mégis tenni?

Az egyetlen bevált módszer a türelem. Ha valaki komoly agymosáson esett át, felesleges erőszakosan „jó útra” téríteni. A legjobb, amit tehetünk, ha esetleg családtagunk vagy barátunk keveredik bármilyen szekta bűvkörébe, hogy figyelmesen meghallgatjuk, biztosítjuk róla, hogy semmiféle ítélkezésről nincs szó. Mindeközben persze érdemes odafigyelni arra, hogy nem követ-e el az illető bármilyen meggondolatlanságot, például nem ruház-e át másra nagyobb összeget, vagy nem kezd-e el beszélni egy világmegváltó tervről, esetleg öngyilkosságról. Ilyenkor a családon és a barátokon óriási a felelősség, hiszen rajtuk áll, miként kezelik a kialakult helyzetet, és esetleg ha megszűnik a gyülekezet bűvölete, visszafogadja-e az eltévedt személyt.

2 Tovább

Tippek: Ez a legjobb alvópóz – érvek és ellenérvek

Ha reggelente sajgó derékkal vagy fájó fejjel ébredsz, ne aggódj, valószínűleg a helytelen alvópózod az oka.

Egy jó alvás feltételei

Persze, hogy jól aludj, nem csak jó pozíciót kell felvenned, hiszen megannyi tényező játszik szerepet abban, hogy ki tudod-e pihenni magad. Kezdjük először is az ágyaddal! Lehetőleg masszív, ne imbolygó, nyekergő ágyad legyen. A matrac ne legyen se túl puha, se túl kemény, a legjobb pedig, ha ergonomikus párnát választasz, ami tökéletesen igazodik az emberi test vonalaihoz. Fontos, hogy a környezet is megfelelő legyen az alváshoz. Iktass ki minden hangos, villogó tényezőt, például TV-t, számítógépet. A szoba hőmérséklete ne legyen túl magas, mivel egy hűvösebb helyiségben sokkal mélyebben tudunk aludni. Lehetőleg ne teremts teljes sötétséget, érdemes a redőnyt, ha van, csak félig leengedni, így a testünk is könnyebben alkalmazkodik majd a reggelhez, és egyszerűbbé válik a kelés.

Mik a legjobb alvós pózok?

Mindegyik mellett szól pro és kontra érv, így végül a te döntésed, melyiket választod az alváshoz.

A háton fekvés

Pro: Mondhatni egy áldás ez a póz a gerinc és a nyak számára, mivel a hát egyenes, nem kényszerül semmilyen pozitúrába. Valójában az lenne a legjobb, ha mindenki párna nélkül, tökéletesen egyenes pózban aludna, mivel ez a póz nyugalmi helyzetbe hozza a nyakat. Pozitív hatását kifejti az arcbőrön is, mivel az nem nyomódik egész éjszaka a párnához, és nem növeli meg a ráncosodás mértékét.

Kontra: Sok párna használata esetén a levegővétel nehézkessé válik, ráadásul háton fekve gyakoribb a horkolás. Valójában tudósok azzal magyarázzák ezt, hogy mikor a hátunkon alszunk, a gravitáció a nyelvet a légutak felé kényszeríti, ami megnehezíti a légzést, ezért hallani sokaktól fuldokló, horkoló hangot az éjszaka folyamán.

A magzatpóz

Pro: Vitathatatlan, hogy alvás közben nem vagyunk magunknál, és akaratlanul is az oldalunkra fordulunk. Ekkor legtöbbször magzati pózba húzzuk magunkat. Persze, nem biztos, hogy ez mindenkire jellemző, a kutatások viszont igen nagy százalékban fordulunk alvás közben az oldalunkra függetlenül attól, hogy milyen pózban aludtunk el. Az orvosok terhesség alatt javasolják, hogy aludjunk a bal oldalunkon. Ennek oka az, hogy ez a póz javítja a szív vérellátását, ami terhes nőknél mind az anyára, mind pedig a babára nézve igen jótékony hatású.

Kontra: Sajnos a bal oldalon alvás során nyomás helyeződik a gyomorra és a tüdőre, így a kutatók azt javasolják, érdemes mindig váltott oldalon aludni. Emellett gyakran előfordulhat, hogy a végtagok beszorulnak a test alá, így könnyen zsibbadó karokkal vagy lábakkal ébredhetünk. Egy helytelen póz megválasztása esetében pedig nagy nyomás helyeződhet a vállakra is, így ha a nyaki és vállizmokkal tartjuk a testsúlyunkat, könnyen megsérülhetnek vagy összezsugorodhatnak.

A hason fekvés

Pro: A hason fekvés hasznos lehet azok számára, akiket horkolás gyötör. Hason fekve a nyelv a fogak felé nehezedik a gravitáció által, nem pedig a légutakat fogja elzárni, nehezítve ezzel a légzést. Ennél a póznál figyelni kell arra, hogy ne válasszunk magas párnát, illetve kispárnánkkal támasszuk alá a hasunkat, hogy nagyjából visszaadhassuk a gerinc természetes görbületét.

Kontra: Széles körben a hason alvást minősítik a legrosszabb alvópóznak, mivel természetellenesen kiegyenesíti a gerincet. Mikor hason fekszünk, a fejünket oldalra fordítjuk, így a nyakizom egész éjszaka nagy megterhelésnek van kitéve. A zsibbadás ez esetben is fennállhat, mivel sokan maguk alá gyűrik a karjaikat, ha a hasukon alszanak. Ez a póz nincs jó hatással a női mellekre sem, mivel egy óvatlan pillanatban bármikor meghúzódhatnak a mellizmok, ráadásul a folyamatos hason fekvés fájdalmas is lehet a nagykeblű hölgyek számára.

Mi tehát a legideálisabb alvópóz?

A kutatók szerint a legideálisabb, ha az ember az oldalán fekszik. Hogy csökkentsük a szervekre gyakorolt, nyomó hatást, érdemes több párnával aludni. Több ortopéd orvos is javasolja, hogy egy hengeres párnával javítsunk a gerinc helyzetén alvás közben. Ha az oldalunkon fekszünk, érdemes a lábak közé szorítani egy hengeres párnát, és azt ölelve aludni. Ezzel a párnára fog a testsúlyunk helyeződni, nem pedig a vállakra vagy a belső szervekre. A magunk alá gyűrt párna megakadályozza továbbá azt is, hogy álmunkban a hasunkra gördüljünk, vagy esetleg egy másik, előnytelenebb pózt vegyünk fel.

Tippek: Ez a legjobb alvópóz – érvek és ellenérvek

1 Tovább

Megosztó: ASMR – miért élvezzük, hogy emberek suttognak a fülünkbe?

Az ASMR műfaja igen megosztó, sokan szeretik, sokan pedig valami egészen beteg és perverz dolognak tartják. De mi is az igazság? Tegyünk rendet az ASMR háza táján!

Mi az az ASMR?

A rövidítés az angol Autonomous Sensory Meridian Response kifejezésből ered, amit magyarra úgy fordíthatnánk le, hogy autonóm szenzoros és idegi válasz, de ez még mindig túl bonyolultan hangzik. Az ASMR jelenségével foglalkozó kutatók úgy definiálják az eseményt, hogy adott egy nagyon specifikus hang vagy vizuális élmény, ami egy mélyen pihentető, végtelenül megnyugtató, kellemes érzést vált ki. Dr. Richard Craig, az ASMR jelenség jeles kutatója szerint igen nehéz megfogalmazni, mi is történik pontosan, mikor az esemény végbemegy. „Az ASMR nagyon összetett, nehezen kibogozható fogalom. Úgy kell elképzelni, hogy bizonyos ingerekre, mint egy kellemes hang, látvány, illat vagy textúra, az agy mintha elzsibbasztaná önmagát. Egy kellemes bizsergés indul ki a tarkó irányából, ami végigfut a gerincoszlopon, majd kiterjed a végtagokra. Igazából ahhoz tudnám hasonlítani, mikor valaki lúdbőrzik egy számára kedvelt zenétől.” – magyarázza a tudós.

Hol lehet találkozni ezzel?

A kérdés abszolút ésszerű, a válasz pedig meglepő. Talán sokan nem tudják, de az egyik legnagyobb megosztó, a YouTube igen nagymennyiségű ASMR tartalmú videót tesz elérhetővé. Mivel a legkülönfélébb ingerek váltják ki a jóleső érzést, például a fodrászat hangjai, rajzolás, festés, ollóval dolgozás, suttogás, evés stb., így végtelen számú lehetőség adódik azok számára, akik szeretnének kikapcsolódni. Hogy mindenki számára világos legyen, mi is az az ASMR, lássunk végre néhány videót is! Az ASMR videóknak rengeteg fajtája van, így szinte bármit ír be a lelkes néző a keresőbe, egészen biztos, hogy találni fog valamilyen anyagot. Fontos, ha ASMR videót nézünk, mindig fül– vagy fejhallgatót használjunk!

Az egyik legkeresettebb műfaj a témában az úgynevezett suttogós ASMR. Ilyenkor a videó készítője leül a kamera elé, és közvetlen közelről kezd el suttogni, hol a jobb, hol a bal fülünkben halljuk ezt. Ezekből a videókból szerepjáték szerint is válogathatunk, befeküdhetünk egy orvosi vizsgálatra, vagy éppen egy műhelybe is, ahol robotokként élhetjük át, ahogy karbantartást végeznek rajtunk.

Kedvelt videó az olyan is, ahol nem sok beszédet hallani, hiszen a fókusz inkább a tárgyak megérintésének hangján van. Szinte a létező összes dologról találni ASMR videót, az alábbin papír-íróeszközök hangjait hallhatjuk.

Meglepő lehet, sokan az evéskor hallható hangokat is élvezik. A fog alatt zúzódó étel, a kortyok, a ropogós ételek hangja nyugtatóan hatnak egyesekre. Mint a többi videóformából, ebből is többféle van, vannak kifejezetten ropogós ételekre specializálódottak, illetve akadnak kimondottan sikamlós, nyúlós ételekkel foglalkozó videók is.

Van ennek bármi szexuális tartalma?

Elméletileg szó sincs olyasmiről, hogy az ASMR-nak bármiféle szexuális tartalma lenne. Persze, mint minden médiatartalmat, szexuális töltettel sokkal vonzóbbá lehet tenni. Számos szerepjátékos videó fókuszál előszeretettel a testiségre, ám valójában az ASMR videók elsőszámú célja a relaxáció. A laikusok gyakran agyi orgazmusnak nevezik azt a kellemes bizsergést, amit kiváltanak a videók, ám valójában ez a megnevezés nem éppen helyes, mivel máris valamiféle szexuális tartalmat kölcsönös az amúgy teljesen ártalmatlan videóknak.

Az ASMR, mint gyógyeszköz

Egyelőre még csak kísérleti stádiumban van a dolog, ám több megfigyelés is arra enged következtetni, hogy érdemes foglalkozni a jelenséggel. A rendszeres ASMR-videó nézők azt vallották, mindig lefekvés előttre időzítik egy-egy tartalom megtekintését, mivel stressz oldó hatása miatt segíti a könnyű elalvást. Még nem bizonyított tény, de az ASMR kedvelők körében megfigyelték, hogy a kellemes érzést kiváltó videók nézése közben 80%-kal csökkent a fájdalom, legyen szó egyszerű fejfájásról vagy bármilyen más, például gyulladás okozta gyötrelemről. Nem egyértelmű, mi történik az agyban ilyenkor, de vélhetően endorfin, oxitocin és szerotonin szabadul fel. „Újszülöttként és később kisgyermekként is a szülők érintése a legfontosabb stressz oldó forrás. Elképzelhető, hogy az ASMR kedvelőinek megmaradtak ezek a mások számára rég elfeledett válaszreakciók, ezért éreznek jóleső, felszabadító hatást, mikor megnyugtató inger éri őket.” – magyarázta dr. Craig. Gyakorlatilag minden ASMR videóban ugyanazok a panelek figyelhetők meg, a szerepjátékkor állandó kontaktusban „lehetünk” a videó készítővel, gondoskodnak rólunk, „megérintenek” minket, a suttogós videókban gyakorta operálnak a d, t, b, p, g, k hangokkal, ha pedig látszik az illető arca, az kedvesen mosolyog a nézőkre. Ezek mind-mind tudat alatt beindítanak különféle folyamatokat, amik vélhetően együttesen indukálják a bizsergető érzést.

Mi a helyzet veled?

Ha nem éreztél semmit a videók nézése közben, nem kell megijedned, hiszen a kellemes érzés nem mindenkinél szabadul fel az ASMR videók hatására. Sokan vannak ugyanis, akik „immunisak” az efféle videókra, sőt, kisebb ellenérzést vált ki belőlük, mivel nem értik, mi célból készültek. Dr. Craig azt javasolja, érdemes minél több ilyen videóba belepillantani, nyugodt, csendes környezetet teremteni, hiszen nem eldöntött tény, hogy vannak, akik képesek átélni az ASMR okozta relaxációt, illetve hogy vannak, akik erre képtelenek.

0 Tovább

Megosztó: Megvan, mitől van a déja-vu?

„Hm, ez mintha már megtörtént volna egyszer” – érezhetik sokan egy adott pillanatban. Az agy mintha elzsibbadna, az ismerős emlékképek pedig egy pillanat alatt elárasztják az elmét. Ilyen, mikor déja-vuja van valakinek. De mi is ez pontosan?

A déja-vuról általában

Sok nézet terjedt el arról, vajon mi is ez a jelenség pontosan. Ahány foglalkozáskör, annyi magyarázat, kapcsolják az agyi tevékenységekhez, a jövőlátáshoz, sőt a lélekvándorlást is magyarázatul adták már. A déja-vu, más néven paramnézia egy olyan jelenség, amely során egy aktuális helyzetet úgy élünk meg, mintha az egyszer már lejátszódott volna előttünk. Egy különös, agyat bizsergető érzés játszódik le ilyenkor a testben, amit bármikor visszaidézhetünk, a későbbiekben azonban nem mindig emlékszünk arra, pontosan mi váltotta ki. A kutatók ezért is nem tekintenek valós emlékként a déja-vu során felidézett eseményekre, a kutatások pedig megindultak, hogy rájöjjenek, mi is okozhatja ezt a különös érzetet. A déja-vu elméletét körülbelül az 1980-as évek végén alkották meg, itt elkülönítettek négyféle esetet: a mágiából fakadó folyamatokat, az előhívásból fakadó folyamatokat, a neurológiai folyamatokat és az emlékezési folyamatok által indukált folyamatokat. A szakirodalom rengetegféle megoldást kínál, és sok elképzelést tart abszolút kizárhatónak. Lássuk, mik is ezek pontosan!

dejavu megosztó agy kontroll multiverzum elmélet

A lélekvándorlás

Spirituális oldalról közelítve logikusnak tűnhet, hogy a semmiből előtűnő emlékfoszlányokat a lélekvándorlásnak tudjuk be. E nézetet osztók szerint a déja-vu során előző életünk apró, még megmaradt emlékfoszlányai idéződnek fel, ezért tűnik megtörténtnek az, amiről pontosan tudjuk, hogy még nem következett be sosem. E jelenség a déja-vu felfogások közül a mágikus folyamatokhoz köthetők, egészen pontosan a prekognícióhoz. A prekogníció szó szerint tudatelőttiséget jelent, ami előfeltételez egy már meglévő emléket egy előző életből, és ahogy arról már szó volt, a déja-vu alanya ezt a foszlányt idézi fel. Manapság ez a nézet majdnem teljes mértékben tagadott, csupán a spirituális beállítottságúak vélik elfogadottnak.

Idegpályák okozta eltérések

Ez az elmélet körülbelül a 19. században volt népszerű, ám sokan még ma is ennek tudják be ezt a különös jelenséget. A Texasi Egyetem Egészségügyi Karának neves professzora, dr. Hook arra világított rá, akad sokkal tudományosabb magyarázata a déja-vunak. Mivel a beérkező ingerek különböző idegpályákon keresztül futnak az agyban, előfordulhat, hogy olykor „fennakadás” történik. A magyarázat végtelenül egyszerű: mikor látunk valamit, az információk egyidőben indulnak meg az agykéreg különféle területeire, és általában egy időben is érnek oda. Az egyik útvonalon haladó információ tulajdonképpen az agy „feldolgozó központjába” kerül, a másik pedig az „emlékeket tárolóéba”. Előfordulhat, hogy bizonyos esetekben az agy előbb raktározza el az emléket, semmint feldolgozza a látványt, ezért hökkenhetünk meg, hogy egy adott esemény már megtörtént velünk, mikor pontosan tudjuk, hogy nem.

dejavu megosztó agy kontroll multiverzum elmélet

Az agy ellenőrzi magát

Akárcsak a számítógép víruskeresői, a déja-vu bekövetkeztekor az agy is lefuttat egy önellenőrzést. Egy kutatás szerint, ha egy témán belül többféle kifejezést mondunk el kísérleti alanyok jelenlétében, és gondosan kerüljük azt az adott szót, előidézhető a déja-vu érzés. Például ha a kifejezésünk a gyümölcs, majd ennek kimondása nélkül sorolunk fel gyümölcs neveket. Később, ha megkérdezzük az alanyoktól, elhangzott-e bármilyen „gy” betűs szó, igen nagy százalékban fogják azt válaszolni, igen, a gyümölcs volt, ekkor pedig megtörténik a déja-vu érzés. (Nem kell hangsúlyozni, hogy ez a kísérlet laboratóriumi körülményeket igényel, valamint pszichológiában jártas tudósok jelenlétét.) MRI vizsgálatok szerint ez az ellenőrző tevékenység a frontális agyi területeket érinti. Ez tulajdonképpen egyfajta válaszreakció az agy részéről, amely a felmerülő problémákat igyekszik korrigálni, majd ellenőrizni, hogy a megoldás hasznos-e.

Alternatív univerzumok

Egy kicsit merész teória, leginkább egy ütős sci-fibe illene, mégis előrukkolt vele egy ázsiai tudós, aki szerint a déja-vu nem más, mint hiba a Mátrixban. A multiuniverzum lényege, hogy párhuzamos valóságok léteznek egymás mellett, és az ezek közti átcsúszást érzékeljük, mikor déja-vunk van. Ez az elmélet persze a tudományos berkekben nem örvend nagy népszerűséget, ám számos rendezőt és producert ihletett meg, és vett rá arra, hogy filmet készítsenek belőle. Mindenesetre félelmetes belegondolnunk, hogy bármit cselekszünk, végtelen számú alternatívája létezik más-más univerzumokban.

0 Tovább

Tudomány: Harc a demencia ellen – tények és tévhitek

Közvélemény kutatások szerint az időskori demenciától tart leginkább a fiatal lakosság – nem véletlenül. A feledékenység ellen számtalan tippet találni a neten, mégsem biztos, hogy mindegyik hasznos lehet.

A demenciáról

A demencia egy világszerte emberek millióit érintő betegség. Magyarországon közel 160 000 ember szenved a kórban. Az orvosok a szellemi képességek hanyatlásával azonosítják a demenciát. Persze, nem minden idős ember demenciás, aki egy kicsit is feledékenyebb, vagy lassabb, mint az átlagember. A demencia tünetei közé tartoznak a következők: a gondolkodás lelassulása, az összefüggések átlátására való képesség hiánya, tájékozódási képesség romlása, állandó zavar, a fogalmak nehéz körülírása, agresszió, türelmetlen viselkedés, a személyiség kóros torzulása. A demencia sajnos most már nem csak az idősebb korosztályt fenyegeti, egyre fiatalabb korban is kezdi felütni a fejét. Sok tünet már évekkel a betegség kialakulása előtt jelentkezik, mint például a rágási problémák (egy alma elrágásából megállapítható, kinél jelent fokozottan nagy veszélyt a kialakuló memóriazavar), az egyre lassuló mozgás, a túlsúly, a depresszió. Léteznek módszerek a demencia megelőzésére, ám sokan közülük mégsem olyan hatékonyak, mint az elsőre hittük.

tippek egészség demencia harc felejtés

Rejtvények - Tévhit

A média előszeretettel ábrázolja a szellemi frissességgel büszkélkedő idősebb korosztályt rejtvényfejtés közben. E tevékenység valóban pozitív hatást gyakorol a szervezetre, ám egy idő után elveszíti a hatékonyságát. Hogy miért? Mivel egyes rejtvények ugyanazokat a feladványokat közlik újra és újra, és egy idő után már nem tartalmaz kihívást. Az agy karbantartására nem véletlenül a tanulást javasolják elsősorban az orvosok. A műveltség fejlesztésével 18 százalékkal nagyobb esély van arra, hogy visszaszoríthatóvá váljon a demencia. A rejtvényfejtés tehát nem garantál biztos védelmet e betegség ellen, ám az újabb és újabb tanulási formák elsajátítása nagyban hozzájárul a szellemi frissességhez, így akár meglévő kórnál is elodázhatók a betegség súlyosabb szakaszai.

Sok mozgás – Tény

Ausztrál kutatók szerint ahhoz, hogy emlékeinket és agyunkat is formában tartsuk, nem elég pusztán információhalmazokat elsajátítanunk. A mozgás épp olyan fontos a szellemi frissesség elérésében, mintha a testünkről beszélnénk. Mivel a demencia egyik okának az elhízást említik az orvosok, érdemes odafigyelni a testsúlyra. Egy érdekes kísérlet eredménye e tény feltárása: Ausztráliában ugyanis készült egy kutatás, ahol ötven évnél idősebb résztvevőket kértek arra, hogy heti 3 órát sportoljanak. A mozgásformát nem kötötték meg, így legtöbben a gyorsgyaloglást választották. Másfél év elteltével minden kísérletben résztvevő pozitív hatásokról számolt be. A mértékletes sportnak köszönhetően javul a közérzet, így a depresszió kialakulásának esélye is csökken. A sportolás számos pozitív hatása közül továbbá a kiadós alvás is kiemelendő, hiszen kutatások bizonyítják, hogy az alváshiány nagyban hozzájárul a demencia gyorsabb fejlődéséhez.

Diéta – Tévhit

Rengeteg életmódmagazin foglalkozott már a témával, és egyértelműen nem jelenthető ki, hogy a diétázás nem lenne jótékony hatással a testre. Mivel a túlsúly is jelentősen rontja a demenciások állapotát, így érdemes odafigyelni arra, mit eszünk. Az viszont téves feltételezés, hogy a demencia megszüntethető az egészséges táplálkozással. Sajnos nem egy sportoló szenved a demencia tüneteitől, így az a feltételezés, hogy a kártékony ételek mellőzése megoldást jelent az elbutulásra, súlyos tévedés. Ennek ellenére természetesen az orvosok javasolják az egészséges életmódot, mivel sokkal kisebb eséllyel alakul ki a depresszió, a már említett túlsúly, és egyéb szervi baj viszont könnyen megelőzhető a módszer által.

tippek egészség demencia harc felejtés

A táplálék-kiegészítők nem védik az agyat – Tény

A neten ezerféle „Julinak/Katinak bevált” hangzású, villogó feliratba ütközik a tekintetünk, és talán akaratlanul rá is kattintunk az efféle vásárlócsalogató hirdetésekre. A különféle olajok, tabletták, növények csodás demencia-gyógyító hatásáról azonban nem lehet egyértelműen állítani, hogy maximálisan meggátolják a betegség kialakulását. Sajnos e kórral kapcsolatban még mindig rengeteg a talány, így azt is homály fedi egyelőre, kik érintettek leginkább a kérdésben. Mivel eltérő korosztályú, életvitelű, beállítottságú emberekről van szó, téves azt állítani, hogyha Jutkának bevált a halolaj vagy a gingko biloba, az bárki számára biztosított sikert jelent.

A demencia elleni harcban az is hátrányt jelenthet, ha nem vagyunk tisztában az előjelekkel, tünetekkel vagy magával a demenciával. További tévhitek a betegségről:

A memóriaromlás normális

Valóban, egy bizonyos mértékig. Amikor valaki elfelejti egy szó nevét, vagy nem jut eszébe egy mellékes információ, ami órákkal ezelőtt hangzott el, esetleg nem ugrik be rögtön, hová tettünk le valamit. Ezek betudhatók az aktuális érzelmi állapotnak, esetleg a fáradtságnak is. A memóriavesztés azonban cseppet sem tekinthető normálisnak, ha az adott személy egy hozzátartozója nevét felejti el, rendszeresen rossz helyre pakol tárgyakat, vagy félórás időközökkel ugyanarra kérdez rá. E tudatállapotnak vannak egyéb aggasztó jelei is, ezért mindenképp javallott felkeresni egy szakembert, ha huzamosabb ideig fennáll a probléma.

A demencia kialakulásáért a genetika tehető felelőssé

Egész sokféle összefüggést fedeztek fel a kutatók a demenciával kapcsolatban. Mint már felsoroltuk, a túlsúly, a depresszió, az életkor stb. nagy szerepet játszanak a kialakulásában, ám nem kizárólagost. Ez a genetikára is érvényes, hiszen számtalan példa hozható fel arra, hogy demenciában szenvedő felmenők nem örökítették utódaikra a betegséget. Eddig az életkor tűnik a legnagyobb felelősnek a kór kialakulásában, ám azt is tisztáztuk már, hogy nem csupán az idősek válnak a demencia áldozatává, hanem a fiatalabb generációk is.

A demencia és az Alzheimer-kór egy és ugyanaz

Gyakori fogalomzavar kíséri e két kór említését, így ideje tisztába tenni mindent. A demencia és az Alzheimer két szorosan összetartozó fogalom. A demencia egy általános megnevezése a hanyatlásnak, az Alzheimer pedig egy speciális esete. Bizonyára mindenkinek megtanították általános iskolában, hogy nem minden rovar bogár, de minden bogár rovar. Ebből a példából jól levezethető, hogy minden Alzheimeres demenciás, de nem minden demenciás Alzheimeres. Az Alzheimer-kór számos egyéb betegség eredménye is lehet, ide sorolhatjuk például a Parkinson-kórt vagy akár a sztrókot is.

3 Tovább
«
123

neuro

blogavatar

Ha érdekel minden az emberi testről, főként az agyról, ami a tankönyvekben nincs bent, akkor feltétlen itt a helyed. A legérdekesebb tényekről és legmegdöbbentőbb történetekről olvashatsz a Neurón.

Facebook