Megosztó: Miért veszélyesek a szekták?

Ártalmatlan kisközösségek? Buta vallásimádók? Majd úgyis abbahagyják? Megannyi reakció képzelhető el a szó kapcsán: szektás. Talán mindenkinek vannak tapasztalatai velük kapcsolatban, azt viszont talán nem mindenki tudja, milyen óriási veszélyt jelentenek az efféle csoportok.

szekta megosztó veszély vallás hit halál agymosás

Mi az a szekta?

A szekta gyakorlatilag egy olyan csoportosulás, legyen szó vallási, kulturális vagy politikai beállítottságról, ami egy nagy tömegek által elfogadott eszmével vagy eszmerendszerrel áll szemben. Manapság többnyire az uralkodó egyháztól elszakadt gyülekezeteket értjük, akik eltérő Biblia értelmezések nyomán alakítják ki saját tanításaikat. A szekták nem azonosak a vallási mozgalmakkal, ugyanis ezek a csoportok elvetik más vallás tanításait, szigorúan csak a saját dogmáik szerint élnek. A vallási vezető autonómiája megkérdőjelezhetetlen, tanításai nem elutasíthatók, tejhatalma pedig még akár a tagok öltözködési szokásaira is kiterjedhetnek. Magyarországon a Jehova tanúi, a Krisna-tudatú Hívők közössége, a Szcientológia Egyháza, a Hit gyülekezete, az adventisták, a mormonok, a pünkösdisták, a baptisták és egyéb Jézus szeretetéről elnevezett felekezetek minősülnek szektának. Céljuk, hogy kihasználják a népesség vallásellenes érzelmeit, és ezáltal a maguk oldalára csábítsa a bizonytalanokat, hogy azután általuk anyagi javakra tegyenek szert.

Miért működnek jól a szekták?

Minden szektának megvan a maga szabályrendszere, ám lényegük nagyjából ugyanaz, közösség összetartó erőit ugyanazon nyelven fogalmazza meg. Minden szekta igyekszik egyfajta belső világot teremteni, azaz mindenféle külső behatástól mentesíteni a tagjait. Ilyenkor a vezetőség megpróbálja távol tartani a tagokat minden olyan rokontól, baráttól, ismerőstől, akik nem osztják a szekta nézeteit. Céljuk ezzel az, hogy megkérdőjelezhetetlenné váljon az a tanítás, a gondolkodásból pedig kiirtsák a kritika legkisebb csíráját. Hogy az uralkodó nézetek könnyen terjedjenek a hívek közt, állandó ismétlésekkel nyomatékosítanak a vallási vezetők, tilalmaikat is állandóan visszamondatják a tagokkal. Szokás mondani, ha valaki sokszor elismétel valamit, azt el is hiszi. A szekták esetében pontosan ez a cél, a folyamatos ismételgetésnek nem más a célja, mint a fő gondolatok megerősítése, hogy azután a tagok feltétel nélkül tudjanak hinni bennük. Ha ez megtörtént, már könnyűszerrel irányíthatóvá válnak az emberek, nézeteiket a vallási vezetők kényük-kedvük szerint befolyásolhatják. A legjobb módszer, hogy tovább mélyítsék a szeparáció mértékét, hogyha két csoportja osztják az emberiséget. Vannak a jók, akik követik a szekta tanításait, életvitelük megegyezik az elvártakkal, és vannak a rosszak, akik megtagadják a tanokat. További sikeres módszer, mikor a tagokat téríteni küldik. Két legyet egy csapásra, hiszen egyszerre toborzási művelet folyik, másrészt az állandóan ismételgetett tanok lassacskán beivódik a tagokba, így az ismétlés folyamatának eredménye újbóli sikereket hozhat a vallási vezető számára.

Miben rejlik a szekták veszélye?

Egyértelműen a fokozatosságban. Mivel a növekvő elvárások spirálját alkalmazzák, így a tagok anélkül végeznek el egyre nagyobb és nagyobb feladatokat, hogy azt észrevennék. A szekták eleinte kis dolgokat követelnek, mint például áldozz minden héten egy órát a szabadidődből a vallásodra, majd ezek az apró dolgok egyre nagyobb követelésekké növik ki magukat. Mivel az első lépések ésszerűnek tűnnek, így később már nem lesz okunk megkérdőjelezni, vajon tényleg akarunk-e segíteni a szekta növekedésében. Gyakori eszköz a bűntudatkeltés, így sokan megkönnyebbülnek, ha vagyonukat a szektának adják, durvább esetben pedig szexuális szolgáltatást nyújtanak a vallási vezetőnek. De kik is ezek a vallási vezetők? Általában olyan karizmatikus, meghatározó személyiségek, akik hatást tudnak gyakorolni a gyengébbek felett. Bevett módszere a szektáknak, hogy a fő vallási vezetőkről mítoszt kreálnak. Jézushoz, Mózeshez, hovatovább Istenhez hasonlítják magukat, csodás életükről krónikák szólnak, a szekta tagjai pedig bármit megtennének, hogy részesülhessenek egy ilyen élő isten kegyéből. A veszély tehát abban rejlik, hogy egy ilyen vezető bármire rá tudja venni a tagokat. Általában ezt úgy érik el, hogy egy problémára összpontosítanak, például az emberiséget irányító bűnökre, a hanyatlásra, a szegénységre, a szekta tagjai pedig bármi áron megpróbálják felvenni a harcot az adott dolog ellen. Így történhetett például, hogy 1978. november 18-án 913 ember hajtott végre öngyilkosságot a Népek Temploma felekezettől. Vezetőjük Jim Jones, mentális betegségekkel küzdő, manipulatív személyiség volt. Céljai eleinte tiszták voltak, menedéket és élelmet ígért a gettókból szökni vágyóknak, elméje azonban hamar az őrületbe borult. Jones létrehozott egy várost a szekta tagjainak, akik a kialakuló terror ellenére sem szöktek el. Jones úgy vélte, hogy közössége tiszta maradjon, és a hatóság ne szólhasson bele az ügyeikbe, öngyilkosságot kell elkövetniük. A tagok önként ittak mérgezett italt, a szülők tudatosan ölték meg saját gyermekeiket, hogy aztán találkozhassanak a túlvilágon. Jonestown lakói érthetetlenül cselekedtek, hiszen a vallási vezető rendszeresen szexuálisan zaklatta a nőket és a gyerekeket, fizikai és lelki terrornak tette ki őket, aki pedig ellenállt, azt kegyetlenül megkínozta. Tagjai mégis szentül hittek a vezető józan ítélőképességében és abban, hogy minden egy jobb világ megteremtése érdekében zajlik.

szekta megosztó veszély vallás hit halál agymosás

Jelek, hogy valaki szekták bűvkörébe esett

Sokan nem veszik észre az intő jeleket, hiszen az adott családtag, barát, ismerős nagyon boldognak, feldobottnak tűnik az új közösségben, ám muszáj helyettük is józanul látnunk, és felismerni az esetleges veszélyeket.

1. Ha valaki képtelen nyugodt körülmények között vitázni az aktuális nézeteiről, elvakultan hangoztatja a betanultnak tűnő „igazságot”, képtelen meghallgatni a racionális érveket, csakis kizárólag a saját igazát véli valósnak. E jelenség minden szekta tagra igaz, valaki ugyan kevésbé agresszív, vannak azonban igen extrém esetek is, mikor az agymosáson átesett tag akár tettlegességig is fajul, ha nem érvényesül saját fekete-fehér látásmódja.

2. Megváltozik az öltözködése. Egyes szekták megkövetelik, hogy a nők szoknyában, fejkendőben, esetleg valamilyen más uniformisban járjanak, hiszen ennek pszichológiai háttere is segíti a közösséghez való tartozás gondolatát. A ruházkodásban beállt változás azonban nem mindig ennyire egyértelmű. A szekták előadásaira rendszerint kicsípi magát az ember, így aki felettébb sokat jár öltönyben, kosztümben bizonyos vallási előadásokra, az minden bizonnyal szekta üléseket látogat.

3. A függőség nagyon hamar megmutatkozik a tagok között. Állandó témájukat képezi a szektájuk, feszengenek, ha nem lehetnek a „családjuk” közt, állandó feszültségforrást jelent számukra, mikor nem érintkezhetnek valamilyen módon a vallásukkal. Szabadidejüket inkább a szekta tagokkal, semmint a valódi családdal töltik, minden idejüket felemészti a szekta iránti elköteleződés.

4. A szektatagok nemigen akarnak más vallás képviselőivel kommunikálni, hiszen attól tartanak, üdvösségüket elveszítik azáltal, hogy bűnös vagy világi emberekkel lépnek kapcsolatba. A szekták vezetői komoly szankciókat vezethetnek be, ha mégis ellenkeznének a tagok, ezért mindig igyekeznek a minimumra szorítkozni a bűnös emberekkel való kommunikáció terén.

Mit lehet mégis tenni?

Az egyetlen bevált módszer a türelem. Ha valaki komoly agymosáson esett át, felesleges erőszakosan „jó útra” téríteni. A legjobb, amit tehetünk, ha esetleg családtagunk vagy barátunk keveredik bármilyen szekta bűvkörébe, hogy figyelmesen meghallgatjuk, biztosítjuk róla, hogy semmiféle ítélkezésről nincs szó. Mindeközben persze érdemes odafigyelni arra, hogy nem követ-e el az illető bármilyen meggondolatlanságot, például nem ruház-e át másra nagyobb összeget, vagy nem kezd-e el beszélni egy világmegváltó tervről, esetleg öngyilkosságról. Ilyenkor a családon és a barátokon óriási a felelősség, hiszen rajtuk áll, miként kezelik a kialakult helyzetet, és esetleg ha megszűnik a gyülekezet bűvölete, visszafogadja-e az eltévedt személyt.

2 Tovább

Megosztó: ASMR – miért élvezzük, hogy emberek suttognak a fülünkbe?

Az ASMR műfaja igen megosztó, sokan szeretik, sokan pedig valami egészen beteg és perverz dolognak tartják. De mi is az igazság? Tegyünk rendet az ASMR háza táján!

Mi az az ASMR?

A rövidítés az angol Autonomous Sensory Meridian Response kifejezésből ered, amit magyarra úgy fordíthatnánk le, hogy autonóm szenzoros és idegi válasz, de ez még mindig túl bonyolultan hangzik. Az ASMR jelenségével foglalkozó kutatók úgy definiálják az eseményt, hogy adott egy nagyon specifikus hang vagy vizuális élmény, ami egy mélyen pihentető, végtelenül megnyugtató, kellemes érzést vált ki. Dr. Richard Craig, az ASMR jelenség jeles kutatója szerint igen nehéz megfogalmazni, mi is történik pontosan, mikor az esemény végbemegy. „Az ASMR nagyon összetett, nehezen kibogozható fogalom. Úgy kell elképzelni, hogy bizonyos ingerekre, mint egy kellemes hang, látvány, illat vagy textúra, az agy mintha elzsibbasztaná önmagát. Egy kellemes bizsergés indul ki a tarkó irányából, ami végigfut a gerincoszlopon, majd kiterjed a végtagokra. Igazából ahhoz tudnám hasonlítani, mikor valaki lúdbőrzik egy számára kedvelt zenétől.” – magyarázza a tudós.

Hol lehet találkozni ezzel?

A kérdés abszolút ésszerű, a válasz pedig meglepő. Talán sokan nem tudják, de az egyik legnagyobb megosztó, a YouTube igen nagymennyiségű ASMR tartalmú videót tesz elérhetővé. Mivel a legkülönfélébb ingerek váltják ki a jóleső érzést, például a fodrászat hangjai, rajzolás, festés, ollóval dolgozás, suttogás, evés stb., így végtelen számú lehetőség adódik azok számára, akik szeretnének kikapcsolódni. Hogy mindenki számára világos legyen, mi is az az ASMR, lássunk végre néhány videót is! Az ASMR videóknak rengeteg fajtája van, így szinte bármit ír be a lelkes néző a keresőbe, egészen biztos, hogy találni fog valamilyen anyagot. Fontos, ha ASMR videót nézünk, mindig fül– vagy fejhallgatót használjunk!

Az egyik legkeresettebb műfaj a témában az úgynevezett suttogós ASMR. Ilyenkor a videó készítője leül a kamera elé, és közvetlen közelről kezd el suttogni, hol a jobb, hol a bal fülünkben halljuk ezt. Ezekből a videókból szerepjáték szerint is válogathatunk, befeküdhetünk egy orvosi vizsgálatra, vagy éppen egy műhelybe is, ahol robotokként élhetjük át, ahogy karbantartást végeznek rajtunk.

Kedvelt videó az olyan is, ahol nem sok beszédet hallani, hiszen a fókusz inkább a tárgyak megérintésének hangján van. Szinte a létező összes dologról találni ASMR videót, az alábbin papír-íróeszközök hangjait hallhatjuk.

Meglepő lehet, sokan az evéskor hallható hangokat is élvezik. A fog alatt zúzódó étel, a kortyok, a ropogós ételek hangja nyugtatóan hatnak egyesekre. Mint a többi videóformából, ebből is többféle van, vannak kifejezetten ropogós ételekre specializálódottak, illetve akadnak kimondottan sikamlós, nyúlós ételekkel foglalkozó videók is.

Van ennek bármi szexuális tartalma?

Elméletileg szó sincs olyasmiről, hogy az ASMR-nak bármiféle szexuális tartalma lenne. Persze, mint minden médiatartalmat, szexuális töltettel sokkal vonzóbbá lehet tenni. Számos szerepjátékos videó fókuszál előszeretettel a testiségre, ám valójában az ASMR videók elsőszámú célja a relaxáció. A laikusok gyakran agyi orgazmusnak nevezik azt a kellemes bizsergést, amit kiváltanak a videók, ám valójában ez a megnevezés nem éppen helyes, mivel máris valamiféle szexuális tartalmat kölcsönös az amúgy teljesen ártalmatlan videóknak.

Az ASMR, mint gyógyeszköz

Egyelőre még csak kísérleti stádiumban van a dolog, ám több megfigyelés is arra enged következtetni, hogy érdemes foglalkozni a jelenséggel. A rendszeres ASMR-videó nézők azt vallották, mindig lefekvés előttre időzítik egy-egy tartalom megtekintését, mivel stressz oldó hatása miatt segíti a könnyű elalvást. Még nem bizonyított tény, de az ASMR kedvelők körében megfigyelték, hogy a kellemes érzést kiváltó videók nézése közben 80%-kal csökkent a fájdalom, legyen szó egyszerű fejfájásról vagy bármilyen más, például gyulladás okozta gyötrelemről. Nem egyértelmű, mi történik az agyban ilyenkor, de vélhetően endorfin, oxitocin és szerotonin szabadul fel. „Újszülöttként és később kisgyermekként is a szülők érintése a legfontosabb stressz oldó forrás. Elképzelhető, hogy az ASMR kedvelőinek megmaradtak ezek a mások számára rég elfeledett válaszreakciók, ezért éreznek jóleső, felszabadító hatást, mikor megnyugtató inger éri őket.” – magyarázta dr. Craig. Gyakorlatilag minden ASMR videóban ugyanazok a panelek figyelhetők meg, a szerepjátékkor állandó kontaktusban „lehetünk” a videó készítővel, gondoskodnak rólunk, „megérintenek” minket, a suttogós videókban gyakorta operálnak a d, t, b, p, g, k hangokkal, ha pedig látszik az illető arca, az kedvesen mosolyog a nézőkre. Ezek mind-mind tudat alatt beindítanak különféle folyamatokat, amik vélhetően együttesen indukálják a bizsergető érzést.

Mi a helyzet veled?

Ha nem éreztél semmit a videók nézése közben, nem kell megijedned, hiszen a kellemes érzés nem mindenkinél szabadul fel az ASMR videók hatására. Sokan vannak ugyanis, akik „immunisak” az efféle videókra, sőt, kisebb ellenérzést vált ki belőlük, mivel nem értik, mi célból készültek. Dr. Craig azt javasolja, érdemes minél több ilyen videóba belepillantani, nyugodt, csendes környezetet teremteni, hiszen nem eldöntött tény, hogy vannak, akik képesek átélni az ASMR okozta relaxációt, illetve hogy vannak, akik erre képtelenek.

0 Tovább

Megosztó: Megvan, mitől van a déja-vu?

„Hm, ez mintha már megtörtént volna egyszer” – érezhetik sokan egy adott pillanatban. Az agy mintha elzsibbadna, az ismerős emlékképek pedig egy pillanat alatt elárasztják az elmét. Ilyen, mikor déja-vuja van valakinek. De mi is ez pontosan?

A déja-vuról általában

Sok nézet terjedt el arról, vajon mi is ez a jelenség pontosan. Ahány foglalkozáskör, annyi magyarázat, kapcsolják az agyi tevékenységekhez, a jövőlátáshoz, sőt a lélekvándorlást is magyarázatul adták már. A déja-vu, más néven paramnézia egy olyan jelenség, amely során egy aktuális helyzetet úgy élünk meg, mintha az egyszer már lejátszódott volna előttünk. Egy különös, agyat bizsergető érzés játszódik le ilyenkor a testben, amit bármikor visszaidézhetünk, a későbbiekben azonban nem mindig emlékszünk arra, pontosan mi váltotta ki. A kutatók ezért is nem tekintenek valós emlékként a déja-vu során felidézett eseményekre, a kutatások pedig megindultak, hogy rájöjjenek, mi is okozhatja ezt a különös érzetet. A déja-vu elméletét körülbelül az 1980-as évek végén alkották meg, itt elkülönítettek négyféle esetet: a mágiából fakadó folyamatokat, az előhívásból fakadó folyamatokat, a neurológiai folyamatokat és az emlékezési folyamatok által indukált folyamatokat. A szakirodalom rengetegféle megoldást kínál, és sok elképzelést tart abszolút kizárhatónak. Lássuk, mik is ezek pontosan!

dejavu megosztó agy kontroll multiverzum elmélet

A lélekvándorlás

Spirituális oldalról közelítve logikusnak tűnhet, hogy a semmiből előtűnő emlékfoszlányokat a lélekvándorlásnak tudjuk be. E nézetet osztók szerint a déja-vu során előző életünk apró, még megmaradt emlékfoszlányai idéződnek fel, ezért tűnik megtörténtnek az, amiről pontosan tudjuk, hogy még nem következett be sosem. E jelenség a déja-vu felfogások közül a mágikus folyamatokhoz köthetők, egészen pontosan a prekognícióhoz. A prekogníció szó szerint tudatelőttiséget jelent, ami előfeltételez egy már meglévő emléket egy előző életből, és ahogy arról már szó volt, a déja-vu alanya ezt a foszlányt idézi fel. Manapság ez a nézet majdnem teljes mértékben tagadott, csupán a spirituális beállítottságúak vélik elfogadottnak.

Idegpályák okozta eltérések

Ez az elmélet körülbelül a 19. században volt népszerű, ám sokan még ma is ennek tudják be ezt a különös jelenséget. A Texasi Egyetem Egészségügyi Karának neves professzora, dr. Hook arra világított rá, akad sokkal tudományosabb magyarázata a déja-vunak. Mivel a beérkező ingerek különböző idegpályákon keresztül futnak az agyban, előfordulhat, hogy olykor „fennakadás” történik. A magyarázat végtelenül egyszerű: mikor látunk valamit, az információk egyidőben indulnak meg az agykéreg különféle területeire, és általában egy időben is érnek oda. Az egyik útvonalon haladó információ tulajdonképpen az agy „feldolgozó központjába” kerül, a másik pedig az „emlékeket tárolóéba”. Előfordulhat, hogy bizonyos esetekben az agy előbb raktározza el az emléket, semmint feldolgozza a látványt, ezért hökkenhetünk meg, hogy egy adott esemény már megtörtént velünk, mikor pontosan tudjuk, hogy nem.

dejavu megosztó agy kontroll multiverzum elmélet

Az agy ellenőrzi magát

Akárcsak a számítógép víruskeresői, a déja-vu bekövetkeztekor az agy is lefuttat egy önellenőrzést. Egy kutatás szerint, ha egy témán belül többféle kifejezést mondunk el kísérleti alanyok jelenlétében, és gondosan kerüljük azt az adott szót, előidézhető a déja-vu érzés. Például ha a kifejezésünk a gyümölcs, majd ennek kimondása nélkül sorolunk fel gyümölcs neveket. Később, ha megkérdezzük az alanyoktól, elhangzott-e bármilyen „gy” betűs szó, igen nagy százalékban fogják azt válaszolni, igen, a gyümölcs volt, ekkor pedig megtörténik a déja-vu érzés. (Nem kell hangsúlyozni, hogy ez a kísérlet laboratóriumi körülményeket igényel, valamint pszichológiában jártas tudósok jelenlétét.) MRI vizsgálatok szerint ez az ellenőrző tevékenység a frontális agyi területeket érinti. Ez tulajdonképpen egyfajta válaszreakció az agy részéről, amely a felmerülő problémákat igyekszik korrigálni, majd ellenőrizni, hogy a megoldás hasznos-e.

Alternatív univerzumok

Egy kicsit merész teória, leginkább egy ütős sci-fibe illene, mégis előrukkolt vele egy ázsiai tudós, aki szerint a déja-vu nem más, mint hiba a Mátrixban. A multiuniverzum lényege, hogy párhuzamos valóságok léteznek egymás mellett, és az ezek közti átcsúszást érzékeljük, mikor déja-vunk van. Ez az elmélet persze a tudományos berkekben nem örvend nagy népszerűséget, ám számos rendezőt és producert ihletett meg, és vett rá arra, hogy filmet készítsenek belőle. Mindenesetre félelmetes belegondolnunk, hogy bármit cselekszünk, végtelen számú alternatívája létezik más-más univerzumokban.

0 Tovább

Tippek: Egészséges agyserkentők

Dolgozat? Prezentáció? Vagy egyszerűen csak úgy érzed, lemerültek az elemek? Ne nyúlj rögtön az energiaitalhoz és társaihoz! Talán nem is gondolnád, mennyi természetes agyserkentőt találsz magad körül.

Az ördögi kör

Manapság egyre kevesebben tehetik meg, hogy a szoros határidős feladatok mellett egészségesen étkezzen. Mindenkivel előfordult már, hogy inkább lecsípett 10 percet az ebédidőből, hogy biztosan elkészüljön a napi feladatokkal. Ilyenkor a lehető legrosszabban döntünk. Hogy miért? Mikor megfelelő mennyiségű és típusú ételt viszünk be a szervezetbe, az agy képes a maximumon pörögni. A legjobb hasonlat erre az, ahogyan az autó működik. Fél tank benzinnel nem jutunk olyan messzire, mintha teletankolnánk. A szervezetnek is szüksége van utánpótlásra. Könnyen beleeshetünk tehát abba a hibába, hogy nem étkezünk rendesen, így gyakorlatilag csökkentjük az esélyét a hatékony munkavégzésnek. Mit lehet ilyenkor tenni? Tulajdonképpen egy dologra kell igazán odafigyelni: tápanyagban gazdag ételeket kell fogyasztani, amelyek növelik az agyi kapacitást, és javítják az emlékezőkészséget. Sajnos nem mindenkinek van ideje, lehetősége efféle ételeket fogyasztani, így az egyszerűbb megoldás mellett döntenek, vagyis ebédszünetben gyorsan megesznek egy fánkot, muffint, csokit, és sietnek is vissza a munkához. Ez a lehető legrosszabb forgatókönyv, mivel az alacsony tápértékű ételek jelentősen csökkentik az agy teljesítőképességét. Ha egy egész menü összeállítására nincs idő, jó megoldás lehet, ha egészséges agyserkentőket fogyasztunk munka közben. Cukrok, sütemények és csokoládé helyett a következőket javasoljuk.

tippek egészség agyserkentő agy gyümölcs zöldség agyműködés munka

1. Teljes kiőrlésű gabonák

A koncentrációhoz és az összpontosításhoz megfelelő mennyiségű energia szükséges, amit az agy glükóz formájában használ fel. A teljes kiőrlésű gabonák glükóz tartalma igen magas, ezek pedig lassan szabadulnak fel a véráramban a nap folyamán, így ha mindig van nálunk egy kis nasi teljes kiőrlésű gabonából, egész nap frissen tudjuk tartani magunkat. Jó ötlet a búzakorpa, a zabpehely, a teljes kiőrlésű kenyér beépítése a mindennapokba. Fogyaszthatók még továbbá teljes kiőrlésű kekszek is, ám ez esetben érdemes odafigyelni a bevitt kalóriamennyiségre.

2. Halak

Talán nem a legillatosabb finomság, mégis rendkívül hasznos lehet, ha húzós napok elé nézünk. A halak tele vannak omega-3 zsírsavakkal, amelyek klinikailag bizonyítottan optimalizálják az agyműködést. Felerősítik a memóriát, gyorsabban dolgozzuk fel általuk a beérkező információkat, nem mellesleg megakadályozzák a szívbetegségeket, és lassítják az agyi elöregedés folyamatát. Ha nem friss halat vásárolunk, hanem például konzervet, érdemes odafigyelni az összetevőkre. Kerülendő az összes olyan termék, ami hozzáadott sót, olajszármazékot, húslevet vagy különféle szintetikus tartósítószereket tartalmaz.

3. Paradicsom

Tanulmányok bizonyítják, miszerint a paradicsomban található erős antioxidánsok, mint a likopin, segíthet megvédeni az agyat a szabadgyökök okozta károsodástól. Elősegíti az ideális agyműködést, csökkenti az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát, ráadásul a rák elleni harcban is erős fegyvernek bizonyul. Mivel vízben rosszul oldódik, zsíros vagy olajos oldatban érdemes fogyasztani. A leghatékonyabb felszívódási formája a paradicsomszósz, de bátran fogyaszthatunk belőle salátát is, a jótékony hatása semmiképp sem marad el.

tippek egészség agyserkentő agy gyümölcs zöldség agyműködés munka

4. Sárgarépa

Szakállas vicc, hogy azért eszünk sárgarépát, mert még sosem láttunk szemüveges nyulat. Az igazság azonban az, hogy a répa valóban kiváló tápanyag a szem egészségének megőrzésére. Hatásai közé azonban az is sorolható, hogy igen pozitívan befolyásolja az agyműködést, mivel tartalmaz egy úgynevezett luteolin anyagot, amit már évszázadok óta használnak a gyógyításban. Segíti a koncentrációt, erősíti a szívizomfalat, csökkenti a gyulladást a szervezetben, a legújabb kísérletek szerint pedig nagy esély van rá, hogy véd a petefészekrák kialakulása ellen. A sárgarépát pürésítve a legcélszerűbb fogyasztani, ráadásul jól kombinálható gyümölcsökkel, így egészen egészséges italokat vihetünk magunkkal. Ezenfelül nagyáruházakban már kapni különféle formájú répadarabokat, amiket fogyókúrás nassolnivalóként árusítanak.

5. Rozmaring

Nemrégiben készült egy tanulmány, miszerint az agyfelpörgetéséhez már a rozmaring illata is kellően hozzájárul, a növényből készült olaj pedig egyenesen csodát tesz. Legfontosabb összetevője a cineol, ezt az anyagot vizsgálták a kutatók. Egy halom kísérlet után kijelentették, ha cineol kerül a szervezetbe, sokkal gyorsabban vagyunk képesek elvégezni a ránk bízott feladatokat, mint egyébként. A cineol azonban máshol is képes kifejteni a jótékony hatását. Fájdalomcsillapító, nyákoldó hatása miatt előszeretettel használják légzőszervi megbetegedések esetén. Érdemes ételeinket tehát rozmaringgal ízesíteni, mivel a hatása garantáltan nem marad el.

6. Avokádó

Az avokádó nagy omega-3 és omega-6 zsírsavforrást jelent, így sokan javasolják a fogyasztást azoknak, akiknek nagy odafigyelést igényel a munkájuk. Az avokádóban található anyagok növelik az agy vérellátását, emellett csökkentik a koleszterint, és megkönnyítik az antioxidánsok felszívódását a szervezetben. További pozitívumként említhető, hogy az avokádó rengeteg E vitamint tartalmaz, amely védi az agyat a szabadgyökök okozta károsodástól, illetve a benne található K vitamin és kálium csökkenti a stroke kockázatát. Az avokádó elkészítéséről ezernyi recept áll rendelkezésre a neten, táplálkozási szakértők pedig azt vallják, érdemes pürésíteni, és reggelire avokádókrémes pirítóst fogyasztani. Ha nincs idő, még mindig lehetséges opcióként szolgálnak a különféle avokádó csipszek, amiket bárki magával vihet a munkába, iskolába.

Ugyan a következők kicsit kilógnak a sorból, mégsem mehetünk el mellettük szó nélkül.

tippek egészség agyserkentő agy gyümölcs zöldség agyműködés munka

7. Étcsokoládé

Fontos leszögezni, az étcsokoládé nem az egészséges életmód ellensége, sőt! Újabb és újabb kutatások bizonyítják, hogy a mértékletes csokoládéfogyasztás jótékony hatással van az agyra. Az antioxidánsok miatt a csoki fokozza a jókedvet, segít a fájdalom legyűrésében, ráadásul a benne található flavonolok hozzájárulnak az erek megfelelő működéséhez, ami vitathatatlanul javítja az agyműködést és a memóriát. Fontos a jó márkaválasztás, érdemes megfigyelni, mit tartalmaz egy-egy tábla étcsokoládé, továbbá az egészség megőrzésének érdekében feltétlen oda kell figyelni a mértéktartásra, így nem ajánlatos napi egy kockánál többet fogyasztani.  

8. Kávé

Az Innsbrucki Egyetemen végzett tanulmányok szerint a résztvevők napi két csésze kávé elfogyasztása során sokkal jobb eredménnyel végeztek el logikát és emlékezést igénylő feladatokat, mint azok, akik egyáltalán nem fogyasztottak semmilyen serkentőt. Hosszú távú vizsgálatokkal pedig alátámasztották, hogy a rendszeres, mértéktartó kávézók esetében több ideig odázható el a mentális hanyatlás, ráadásul memóriájuk és helyzetfelismerő képességük sokkal jobb, mint a kávét nem fogyasztóké. Ez esetben is érdemes odafigyelni a márkára, az összetevőkre, illetve a mértéktartásra. Sokan ugyanis temérdek cukorral isszák a kávét, ami pedig csak rövid ideig képes felpörgetni, így meggátolja, hogy dolgozzon az a jó erős fekete.

 

0 Tovább

neuro

blogavatar

Ha érdekel minden az emberi testről, főként az agyról, ami a tankönyvekben nincs bent, akkor feltétlen itt a helyed. A legérdekesebb tényekről és legmegdöbbentőbb történetekről olvashatsz a Neurón.

Facebook