Levitáció, gondolatolvasás, jövőlátás – csupa olyan misztikus, fantasy filmekbe illő fogalom, amire sokan kínos mosollyal legyintenek, mások azonban szentül hisznek a létezésükben. Vajon honnan ered az elképzelés, hogy az ember természetfeletti erőkkel bír? Van létjogosultságuk a mai világban az efféle elképzeléseknek? Milyen a parapszichológia kapcsolata a tudománnyal? Ezekre a kérdésekre keressük a választ!

paranormális parapszichológia levitálás gondolatolvasás poltergeist pió atya tudomány

 

Mi az a parapszichológia?

Tudományos definíciója szerint egy speciálisan elhatárolt tudományágról beszélünk, ami kutatási eszközeivel arra próbál fényt deríteni, hogy bizonyos élőlények és környezetük között milyen kölcsönhatás jön létre, ami tudományos eszközökkel nem magyarázható, a tudomány jelenlegi állása szerint ismeretlen. Ezek alapján tehát olyan megmagyarázhatatlan eseményeket vizsgál a parapszichológia, amely vélhetően az ismert világunk határait kibővítendőn gondolkodik, illetve magyarázatként nem a szokványos tudományos betéteket alkalmazza. Szokás a parapszichológiát egyfajta misztikus, bugyuta köntösbe bújtatni, így a Loch Ness-i szörny kutatóit is gyakran nevezik parapszichológusoknak, ez azonban nagyon is téves megállapítás. Fontos különválasztani a tudományos megközelítést az ezoterikustól, hiszen e két fogalom homlokegyenest mást jelent. A parapszichológia vizsgálati tárgya a pszi, amely gyakorlatilag az egyes esetekben vizsgált fizikai jelenségek megmagyarázhatatlan, értelmezhetetlen információit jelenti.

Mi tartozik a parapszichológia területeihez?

Két igen jól elkülöníthető csoportját különböztethetjük meg a parapszichológia vizsgált területeinek. Az egyik a pszichokinézis, azaz olyan fizikai történések, események létrehozása/befolyásolása, amely mellőzi a testi ráhatást, pusztán mentális igénybevételt jelent. Ismertebb nevén ez a telekinézis, ami szó szerint a tárgyak elmével történő mozgatását jelenti. Ez további két csoportra bontható:

- beszélhetünk mikroszintű történésekről: például a hőmérséklet természetellenes megemelése (pirokinézis) vagy annak csökkentése (kriokinézis)

- beszélhetünk makroszintű történésekről: emelés, forgatás, rázás, hajlítás stb.

A másik jól elkülöníthető ága a parapszichológiának az érzékszervi bemeneteket nem igénybe vevő információfelvétel, például a telepátia vagy a jövőbelátás.

Számtalan parapszichológus valódi, elismert tudósnak tartja magát, hiszen jól ismert, tudományos módszereket alkalmaznak állításuk szerint, ám ezeket nem csak a tapasztalható világunkra terjesztik ki, hanem a pszire is. Elmondásuk alapán ez nem boszorkányság, pusztán levetik a tudománnyal szemben támasztott, ősrégi elvárásokat, és a bevált módszereket egy másik területen is kamatoztatják.

paranormális parapszichológia levitálás gondolatolvasás poltergeist pió atya tudomány

Mi a tudomány hozzáállása a parapszichológiához?

A tudósok nagyrésze nem meglepő módon nem tartja valódi tudományágnak a parapszichológiát. Több kritériumot is támasztottak az ilyen területen mozgó tudósok felé:

- kérdéses a bizonyítékok hitelessége: ebben az esetben nem hamisításról van szó, sokkal inkább arról, hogy mennyire tudományos egy adott esetről készült tanulmány.

- nem hoznak-e elhamarkodott döntéseket: számtalan elvakult para-kutató hoz rossz döntéseket amiatt, hogy a pszi létezésének evidensségét szem előtt tartva kizárja az egyszerű, „hétköznapi” megoldásokat magyarázatadáskor

Mondhatni ezek alapján, a tudomány kapcsolata igen különleges a parapszichológiával. Több tudós elveti a pszi létezésének lehetőségét, ám sokan viszont nyitottak arra, hogy megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva elfogadják azt. A parapszichológusok úgy vélik, a mai modern technikával hamarosan laboratóriumi körülmények között is vizsgálhatóvá válik a levitáció és a telekinézis is. A gondolatátvitellel kapcsolatban több érdekes kutatás is zajlik éppen, köztük is a Ganzfeld-technika, ami kiemelkedő eredményeket produkál a 70-es évektől fogva. A Ganzfeld kifejezés németül egész teret jelent, ami a kísérletek szempontjából igen meghatározó elemként működik. Adott egy kísérleti alany, akit homogén közegben tartanak. Szemét félbevágott pingponglabdával fedik le, úgy nevezett fehér zajt játszanak a fülébe, amely azért kulcsfontosságú, mivel auditív egész teret nyer azáltal, hogy minden frekvencia előfordulhat (a hanghatás egyébként leginkább a hangyázó televízió keltette zajra hasonlít, de több különböző fajtája is van). A helyiséget piros lámpával világítják meg, hogy egyenletes, tompa fény borítsa be a szobát. A feladat, hogy az adó kiválaszt egy tárgyat, amire aztán erősen rákoncentrál. A vevő mindeközben az elméjében megjelenő képzetekről ad tudósítást a kutatóknak, akik mindent gondosan feljegyeznek. A művelet végén eltérő ingereket mutatnak a vevő alanynak, aki azok alapján osztályozza azokat, amik megegyeznek a kísérlet alatt látott tudattartalommal. Ha a céltárgy kapja a legmagasabb osztályzatot, vagyis gyakorlatilag a gondolatátvitel sikeres volt, találatot regisztrálnak. Több mint száz kutatást végeztek különféle intézményekben, ami azt jelenti, hogy közel 700 próba esetén 38 százalékos pontossággal találták el a vevők az adó által közvetített tárgyat. Matematikailag ennél jóval kevesebb az esélye annak, hogy pusztán véletlenről van szó, így a kutatások továbbra is zajlanak.

A leghíresebb esetek

Igen nagy port kavartak bizonyos para-események, amikre olykor alapos kutatás után sem sikerült magyarázatot találni. Sokszor viszont az emberi aljasság volt az, ami kihasználta ennek az érdekes és megosztó tudományágnak a megdöbbentő részleteit. A parapszichológiai esetek átfogó vizsgálatok hiányában a mai napig vita tárgyául szolgálnak.

Az enfieldi poltergeist

Noha a szellemkutatás egy egészen másfajta részét képezi a kutatásnak, mégis az Enfieldben történtek megmozgattak nem egy parakutatót is. A Hodgson család esete az egyik leghíresebb, a törtnetük pedig még dióhéjban is ijesztő. Adott egy egyedülálló anyuka, aki magányosan neveli a négy gyermekét, illetve egy kopogószellem (olyan entitás, amely jelenlétét zajok, erős szagok és mozgó tárgyak kísérik). A frissen beköltözött otthon a feje tetejére állt, állandóan elmozduló bútorok, rossz szagok és furcsa hangok zavarták meg az éjszaka nyugalmát, az esetet pedig hamar fel is kapta a média. Rendőrök, újságírók és kutatók is állítják, találkoztak az entitással, ami a családot kísértette. Egy érdekes kép az, ami gyanakvásra adott okot a szkeptikusoknak:paranormális parapszichológia levitálás gondolatolvasás poltergeist pió atya tudomány

paranormális parapszichológia levitálás gondolatolvasás poltergeist pió atya tudomány

A képen a jelenségek központi figurája, Janet (12) található, aki állítása szerint képes volt levitálni akarata ellenére is. A fotók hitelességéről a mai napig folynak a viták, ugyanis a képeket vizsgálva többen is azt állították, hogy hamisítványok. A fotón látható Janet nem levitál, pusztán felugrott az ágyról, valamint az a megállapítás is megszületett, miszerint a paranormális aktivitásért nem volt más a felelős, mint az édesanya, aki pénzügyi gondjait a reflektorfénnyel akarta megoldani. Egyértelmű válasz nem született az esettel kapcsolatban, ám a nemrég megjelent Démonok között 2. igyekszik bemutatni a házban történt borzalmakat.

Pió atya csodái

paranormális parapszichológia levitálás gondolatolvasás poltergeist pió atya tudomány

Az egyház szentjeinek történetei számtalan levitációt, gondolatátvitelt tartalmazó elemet használ, ám úgy tűnik, Pió atya esetben valódi tényekkel számolhatunk. Pietrelcinai Szent Pió az 1800-as évek végén és az 1900-as években vált világhírűvé. Az olasz származású pap csodái számtalan kérdést vetettek már fel a kutatók körében, még a parapszichológusok is vita alapjaként kezelik a szent körül lengő misztikumot. Útja eleinte szent látomások miatt indult meg a kereszténység világa felé, ám ahogy idősödött, egyre több paranormális jelenség kapcsolódott a nevéhez. Stigmáin túl képes volt levitálni, többen is állították ugyanis, hogy látták lebegni a papot, illetve a testből is ki tudott lépni, akár az ország vagy a világ másik végében megjelenni. Egy nő arról számolt be, mikor levelet kapott az atyától, azt a szél kifújta a kezéből, és messze sodorta tőle, majd váratlanul megállt egy sziklán. Másnap Pió atya figyelmeztette a nőt, ha nem tette volna a lábát a papírra, sosem kapta volna vissza a levelet. Halála napján egy venezuelai nő látomást látott, amiben Pió arról tájékoztatta, búcsúznia kell. A férj hitetlenkedve hallgatta a nő meséjét, majd értesültek még aznap a pap haláláról. Pió atya esete különleges, számtalan parapszichológiai kérdést vet fel, amik vizsgálatához sajnos nem állnak rendelkezésre eszközök – lévén, hogy az atya már meghalt, illetve az egyház sem szeretné, ha a nagy tiszteletben álló szentjének nevét bárki bemocskolná.

A levitáló orosz lány

Újabb vita tárgyát képezi az Oroszországban napvilágot látott videó, amiben egy piros kabátos kislány lebeg a levegőben. A videón lévő két alakról nem tudni semmit, viselkedésük egészen különös. A parapszichológia hívei úgy vélik, ha a videó nem hamis, akkor ez a legjobb bizonyíték a paranormális világ létezésére, ám a szkeptikusok csak legyintenek, miszerint szemenszedett hazugság az egész.

A parapszichológiába vetett hit egyre erősíti a tudományágban dolgozókat, a para-hívők pedig szentül hiszik, ha a parapszichológia teret tudna nyerni, végre bebizonyosodna, hogy a transzcendentális világ nem csupán mese.